Ehdolla Tuusulan kuntavaaleissa 2021

Tuusulan kunta on lapsiperheille, lapsille ja nuorille tärkeä yhteisö. Lapsille ja nuorille tarjottavat harrastusmahdollisuudet, työllistymisen paikat ja kokemukset osallisuudesta luovat pohjan tulevaisuuteen positiivisesti katsovaan ja aktiiviseen aikuisuuteen.

1. Vastuullinen kuntatalous

Vahvuuteni tulee ammatistani. Tuon kuntapolitiikkaan vahvan osaamisen taloudesta, henkilöstö- ja hallintoasioista.

Kuntatalouden tulee olla kestävällä pohjalla. Ilman tasapainoista taloutta emme voi kehittää kuntaa. Velkaantuminen on hyväksyttävää ainoastaan suurten investointien osalta. Haluamme hoitaa taloutta niin hyvin että veroja ei tarvitse korottaa. Ihmiset ovat itse omat rahansa ansainneet ja niistä otetaan yhteiseen kassaan vain se mikä on välttämätöntä. Veronkorotukset ovat aina viimeinen vaihtoehto talouden tasapainottamisessa. Kuntalaisten ostovoimaa ei tule heikentää. Suomessa on jo nyt Euroopan korkeimpia kokonaisveroasteita, ei nosteta sitä enempää. Kunnan kuluja täytyy tutkia kriittisesti mm. selvittämällä palveluiden ulkoistamista. Tuusulan tulee olla Keski-Uudenmaan vahvimpia kuntia tulevaisuudessa. Tämä vaatii määrätietoista talouden hoitoa.

Lähde: https://kokoomustuusulassa.fi/kuntavaalit-2021/kokoomuksen-kuntavaaliohjelma/

2.Nuorten hyvinvointi

Säännöllinen harrastaminen tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi kansalaiseksi. Harrastuksissa omaksutaan arjen ja käden taitoja, yhteistyötaitoja, liikunnallisuutta, terveellisiä elintapoja sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö torjuu myös syrjäytymistä.

Kunta voi edistää nuorten harrastusmahdollisuuksia:

  • tarjoamalla lapsille ja nuorille maksuttomia harrastustiloja myös iltaisin

  • tukemalla harrastustoimintaa taloudellisesti

3. Nuorten työllistyminen ja yrittäjyys

Nuorten syrjäytyminen ja nuorisotyöttömyys ovat sitkeitä ongelmia sekä maaseudulla että kaupungeissa. Työelämä muuttuu: se muodostuu yhä enemmän määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteista, vuokra- ja keikkatöistä sekä yrittäjyyden vuorottelusta.

Tekevä ja osaava nuori saa töitä. Ensimmäinen työpaikka nuoren omalla paikkakunnalla voi olla juuri se ratkaiseva tekijä, joka saa nuoren työllistymään tai perustamaan oman yrityksen myös aikuisena. Siksi nuorten tulee saada ensimmäiset työelämäkokemukset alle 18-vuotiaana.

Kunta voi edistää nuorten työllistymistä:

  • tarjoamalla kaikille nuorille Ajokortti työelämään -kurssin

  • tukemalla ja hyödyntämällä kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia ja -osaamista

  • tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja kunnan tehtävissä